znajdź połączenie
Wykaz kursów obowiązujących w komunikacji publicznej od 17.05.2021 do 25.06.2021
Komunikacja gminna oraz komunikacja organizowana przez Marszałka Województwa Łódzkiego wykonywana będzie zgodnie z rozkładem jazdy.
Szanowni Mieszkańcy Powiatu Sieradzkiego 
Jest nam bardzo przykro z powodu zakłóceń spowodowanych ograniczeniem
wykonywania komunikacji publicznej PKS Sieradz nie jest w stanie z własnych środków
finansować deficytu  utrzymywania komunikacji publicznej

Zgodnie z artykułem 7 i 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia  16 grudnia 2010 r.
(tj. Dz.U.2020 r poz. 1944,2400), za organizowanie i współfinansowanie 
komunikacji publicznej odpowiadają wspólnie przed
społeczeństwem Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
a nie przewoźnik  (przedsiębiorca).
pliki cookie