U W A G A    PASAŻEROWIE
ZMIANA LICZBY STANOWISK
NA DWORCU PKS SIERADZ


 

onas

KASA BILETÓW MIESIĘCZNYCH CZYNNA:

- od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych :700-1500

- w pierwszy i dwa ostatnie dni robocze miesiąca w godz. :630-1700

Zachęcamy również do przedłużania biletów miesięcznych na następny miesiąc u kierowcy
.

facebook

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób PKS Sieradz Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sieradz Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 63, 98-200 Sieradz

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.

4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są/będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKS Sieradz Sp. z o.o.,b. 

b)realizacji usług świadczonych przez PKS Sieradz Sp. z o.o., dla których przetwarzanie takich danych jest niezbędne, wrealizacji umów zawartych z kontrahentami,

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 6, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
lub listownie na adres PKS Sieradz Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 63, 98-200 Sieradz 

9. Informujemy również, że:
 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,     wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

pracownia1PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
PKS SIERADZ SP Z O.O.
98-200  Sieradz ul.Wojska Polskiego 63

w sprawie badań psychologicznych
proszę  dzwonić tel. 508 062 911  e-mail:marketing @pkssieradz.pl


Oferujemy pełen zakres badańpsychotechnicznych w ramach medycyny pracy oraz psychologii transportu. Gwarantujemy przeprowadzenie badania w miłej i przyjemnej atmosferze.

Szanujesz swój czas  - Pracowania PKS SIERADZ posiada nowoczesną aparaturę, co znacząco skraca czas badania.

Stawiasz na wygodę - Pracownia PKS SIERADZ znajduje się przy Zakładzie Medycyny Pracy, co pozwala na wykonanie badania psychotechnicznego i lekarskiego w jednym miejscu.

Oczekujesz profesjonalizmu - Psycholog zatrudniony w pracowni posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do przeprowadzenia badań psychologicznych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich placówkach badawczych.
CENNIK...

  pracownia3       pracownia4


Notice: Undefined offset: 1 in /pekaes/templates/pekaes/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /pekaes/templates/pekaes/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /pekaes/templates/pekaes/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /pekaes/templates/pekaes/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /pekaes/templates/pekaes/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /pekaes/templates/pekaes/library/Artx/Content/Item.php on line 68